Avís legal

1 . – IDENTIFICACIÓ

El titular i responsable del lloc web www.ideesbigmatclaramunt.com és la companyia CLARAMUNT MATERIALS DE COSTRUCCIÓ SL.L, amb domicili a la Riera Capaspres s/n Calella (Barcelona), i NIF número B58118761 (d’ara endavant l’EMPRESA ).

2 . – DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I SERVEIS PRESTATS

L’oferiment de serveis que t’oferim a través del nostre web és de caràcter gratuït i lliurement revocable . Podràs conèixer els diferents serveis que prestem en aquesta web. Si vols contractar o informar-te més detalladament d’algun d’ells, preguem que et posis en contacte amb nosaltres.

La utilització de l’Àrea Privat que oferim als nostres clients és igualment de caràcter gratuït i està subjecta a les condicions d’ús establertes en el present avís així com en el contracte de prestació de serveis que subscrigui entre el client i l’EMPRESA .

T’informem que l’EMPRESA rebutja tota responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts i d’aquesta pàgina web, reservant-nos el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan considerem oportú.

Així mateix l’EMPRESA declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que es pogués produir per l’actualització o millora de la mateixa o per causes alienes .

3 . – DRETS I OBLIGACIONS DE L’ USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquesta web així com els serveis oferts en la mateixa, d’acord amb la llei, la moral i ordre públic . De la mateixa manera, l’usuari es compromet a introduir a la pàgina web únicament informació i continguts veraços, sent l’únic responsable dels mateixos .

L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, ja s’hagin produït per causes pròpies o alienes.

4 . – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual existents sobre aquesta pàgina web i/o els continguts i dissenys inclosos en la mateixa, així com les marques, noms comercials i dissenys industrials contingut en aquesta pàgina web, són de titularitat exclusiva de l’EMPRESA, estant protegits tots ells per la llei .

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic de tot o part de la pàgina web i/o els seus continguts i dissenys, marques, noms comercials i dissenys industrials, sense la prèvia autorització expressa del seu legítim titular.

5 . – TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Et garantim que el tractament de les dades personals dels usuaris que es registrin o que contactin amb nosaltres a través de la pàgina web, es realitzarà de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com en la “POLÍTICA dE PRIVACITAT”.

6 . – LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

No ens podem responsabilitzar del mal ús que es faci de les aplicacions o dels continguts de la pàgina web, recaient únicament la responsabilitat en aquell usuari que hagi realitzat el mal ús.

Així mateix, no assumim cap responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers als quals pugui accedir mitjançant enllaços (links) des de la nostra pàgina web, o per la formació continguda en pàgines web de tercers vinculades d’alguna manera a aquesta pàgina web .

Col·laborarem si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells usos que violin la llei .

7 . – ENLLAÇOS ( LINKS )

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de la nostra web, reservant-nos el dret a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços (links) realitzats a les seves pàgines web, quan així ho estimem convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estem obligats a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

8 . – LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre aquests continguts, activitats, productes i serveis de la nostra web entre el titular de la mateixa i els usuaris i/o tercers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament a la aplicació de la legislació Espanyola, sent competents igualment els Tribunals Espanyols, amb submissió expressa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

Nom del sol·licitant (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

Explica breument el motiu de la teva consulta:

He llegit i accepto la Política de Privacitat.